Pratik Türkçe Öğretim Seti B1

Okuma
Dinleme
Konuşma
Yazma

PRATİK TÜRKÇE EĞİTİM SETİ

Yabancı dil olarak Türkçe Öğretim Seti, 16 yaş ve üzeri hedef kitleler için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na uygun olarak hazırlanmıştır.

Dört temel dil becerisine önem verilerek, ünitelerin her alt başlığında okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri yer almaktadır.

İlk üniteden son üniteye kadar dinleme, anlama ses kayıt dosyası internet sitesinde  yer almaktadır. Ders kitabında sadece dinleme soruları bulunmaktadır.

Dil öğretimi, o dile maruz kalınca daha kalıcı olmaktadır. Bu yüzden bu dil öğretim setinde, ülke bilgisine gereken önem verilmektedir.

Amacımız dil bilgisi öğretmek değil, Türkçe öğretmektir. Bu yüzden dil bilgisine dayalı bir anlayışımız yoktur. Dil bilgisini sezdirme yoluyla vermek esastır.

A2 seviyesinden itibaren deyimlere de yer verilmiştir. Deyimler ve diğer kalıp sözler, dili daha etkili kullanabilmek için iyi öğretilmelidir.

Bu set, görsel okumaya ağırlık veren bir çalışmadır. Görsel okuma, öğrencinin lisanı iyi algılaması açısından son derece önemlidir.

İletişimsel yaklaşım esasına dayalı olarak hazırlanan bu dil öğretim setinin, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” alanına önemli katkı sunacağını düşünmekteyiz.

Pratik Türkçe B1 ses kayıtlarını aşağıdan dinleyebilirsiniz.

Satış noktaları için tıklayın.