Yeni Müfredat

Yeni Müfredat Açıklandı

13 Ocak’ta askıya çıkan taslak program akademisyen, öğretmen, veli ve sivil toplum kuruluşlarından alınan geri dönüşlerin değerlendirilmesinin ardından Bakan Yılmaz tarafından 18 Temmuz’da açıklandı.

Yaptığı basın açıklamasında Yılmaz, müfredatı oluştururken eğitim programına dair öğretmenlere, velilere ve öğrencilere düzenledikleri anketler sonucuna göre çeşitli değişikliklere gittiklerini belirtti. Önceki müfredatın kazanımlarının çok ve yoğun olması, öğrencide bilimsel merak uyandırma düzeyinin düşük olması ve öğrenciyi ezbere mecbur bırakması gibi zayıf noktalarının bulunduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, öğrencilerin çoğunluğunun dersleri, sınavları ve sınıflarını geçme kaygısıyla takip ettiklerini belirtti.

Yenilenen müfredatın sade ve anlaşılır olmasına önem verdiklerini söyleyen Bakan, bu doğrultuda ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ders müfredatının yenilendiğinin bilgisini verdi. Sınıf kademeleri düşünüldüğünde bu değişiklik 176 yeni müfredat anlamına gelmektedir.

Yenilenen müfredatlar, ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya konulacak, 2018-2019 eğitim öğretim yılına gelindiğinde ise tüm sınıflarda ve tüm derslerde, yeni müfredatla eğitim öğretim sürecine başlanacak.