Üniversite Sınavının Yeni Adı: YKS

Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

YÖK Başkanı Yekta Saraç 12 Ekim Perşembe günü yaptığı basın toplantısında yeni üniversiteye giriş sistemini açıkladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanacak yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak belirlendi. Saraç değişikliklerin temel amacının sistemin aksayan taraflarını düzeltmek ve öğrencilerin sınav stresini en aza indirmek olduğunu söyledi. Yeni sistemde üniversiteye giriş sınavı bir hafta sonunda cumartesi günü iki oturum şeklinde uygulanacak ve sınav sorularında MEB müfredatı esas alınacak. Yabancı dil sınavları ise aynı hafta sonu pazar günü gerçekleştirilecek. YÖK’ün sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın detayları şu şekilde:

 Birinci oturum: Cumartesi günü sabah gerçekleştirilecek olan birinci oturumda 40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı uygulanacak. YÖK sınavın oturum süresini henüz belirlemedi.  Temel Yeterlilik Testi’ne bütün adayların girmesi zorunludur. Bu sınavda Türkçe ve Matematik testlerinin ağırlığı eşit ve %50 olacak. Bu sınavın sonucunda adayların Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı) hesaplanacak. Birinci oturumun ardından öğle arası verilecek.

Temel Yeterlilik Testi, ön lisans ve lisans programlarını tercih için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecek. Adayların bir ön lisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın en az 150 olması gerekecek. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adaylar herhangi bir yükseköğretim programını tercih edemeyecekler. Temel Yeterlilik Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaklar. Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacak.

İkinci Oturum: Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler, 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri soruları olmak üzere dört alan testi yer alacak. YÖK sınavların oturum sürelerini henüz belirlemedi. İkinci oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre şu şekilde olacak;

  • Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50,
  • Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50,
  • Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50.

Lisans programlarına yerleştirmelerde Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil olmak üzere dört puan türü esas alınacak. Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi %40 olacak, %60’lık kısım alan testinin puanlarından gelecek. Buna göre puan türlerine göre hesaplamalar aşağıdaki gibi olacak:

SÖZEL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]

SAYISAL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]

EŞİT AĞIRLIK: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]

DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]

 

Özel Yetenekle Öğrenci Alan Programlar

Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutuldu. Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebilecekler.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Hesaplanması

Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacak. Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecek. Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek.