20. Ve 25. Hafta (16-21 Mart Ve 20-25 Nisan) Düşünce Yazıları: Anı, Gezi Yazısı, Bildirme Yazıları: Mektup, Duyuru, İlan, Reklam

21. Hafta (23-28 Mart) Ders – 25: Genel Ve Özel, Nitel Ve Nicel Anlamlı Sözcükler ;

22. Hafta (23-28 Mart) Anlatımda Yararlanılan Duyular, Metni Yazan Sanatçının Kişiliği Ve Karakter Özelliği

23. Hafta (30 Mart – 4 Nisan) Zamirler

24.Hafta (13 – 18 Nisan) Soru İşareti, Ünlem, Ayraç, Alıntı Kelimelerin Yazılışı, Yabancı Özel Adların Yazılışı

26. Hafta (27 Nisan – 2 Mayıs) Anlatım Biçimleri

27. Hafta (4 – 9 Mayıs Ders) Kesinlik, Onaylama, İyimserlik, Karamsarlık Cümleleri

28. Hafta (11 – 16 Mayıs) Anlatımda Bakış Açıları, Anlatım Özellikleri

29. Hafta (18 – 23 Mayıs) Edat, Bağlaç, Ünlem

30. Hafta (25 – 30 Mayıs) Nokta Virgül Noktalı Virgül

31-32. Hafta (1 – 13 Haziran) Görsel Okuma, Medya Metinleri Değerlendirme